درباره فعالیت ما

سامانه اطلاع رسانی ایران فیزیو در صدد است تا به کمک تیم فنی روزآمد خویش و همکاری جامعه فیزیوتراپیست ها در برقراری یک ارتباط چند جانبه مابین فیزیوتراپیست ها، بیماران و موسسات پشتیبان گامی موثر بردارد.

این سامانه در یک برنامه ریزی گام به گام اقدام به تکمیل پایگاه اطلاع رسانی و خدمات مربوطه خواهد نمود. بدیهی است نظرات و همکاری شما عزیزان پشتوانه بسیار ارزشمندی برای ما در این راه خواهد بود. ما را از دیدگاه ها و نظرات خویش مطلع سازید.