نمایش مقالات دسته تمرینات عضلات بالا تنه بازگشت به دسته اصلی


برنامه تمرینات گردن (قسمت چهارم: Standing Rolldowns)

هدف از این تمرین بهبود انعطاف پذیری ستون فقرات و کنترل شکم و افزایش کنترل موضعی ستون فقرات به داخل و خارج می باشد. برای شروع حرکت با پاها به فاصله عرض شانه باز و وزن به تساوی روی هر دو پا بایستید.


برنامه تمرینات گردن (قسمت سوم: پری دریایی)

هدف از این تمرین کشش قسمت بالای بدن و بهبود انعطاف پذیری ستون فقرات است.برای شروع حرکت باید در وضعیت "Z" با پاهای متمایل به سمت راست بنشینید. دستان خود را در حالت کشیده کمی جلوتر از زانوان قرار دهید.


برنامه تمرینات گردن(قسمت دوم: ترسیم دایره)

هدف از این تمرین بهبود تحرک شانه و قفسه سینه است. برای شروع حرکت به پهلو و با زانو های خم بخوابید. دستان را در مقابل کشیده نگاه دارید و کف دستان را روی هم قرار دهید.


برنامه تمرینات گردن (قسمت اول: حرکت قوس دستان)

این تمرینات برای بهبود وضعیت استقرار گردن و کنترل عضلات گردن و شانه طراحی شده اند. تمرینات کششی نیز در این مجموعه به منظور تخفیف درد گردن ناشی از استقرار نامناسب و سردردهای تنشی و کشش در گردن و شانه گنجانده شده است. به عنوان روال باید هر حرکت را 6 تا 8 بار تکرار نمود. انجام یک بار در روز کفایت کرده ولی البته انجام بیشتر آن بهتر است.


تمرینات درمانی ستون فقرات

تمرینات درمانی ستون فقرات باید 4 تا 6 هفته به طول انجامد. مگر اینکه فیزیوتراپیست یا پزشک معالج نظر دیگری داشته باشد. البته این تمرینات در بلند مدت برای حفظ سلامت زانو توصیه میشود. انجام این تمرینات درمانی دو یا سه روز در هفته قدرت و رنج حرکتی مناسب را در کمر شما حفظ می کند. در شروع برنامه 5 تا 10 دقیقه بصورت سبک گرم کردن همانند پیاده روی یا دوچرخه ثابت توصیه میشود. پس از گرم کردن و قبل از شروع حرکات تقویتی، اقدام به انجام حرکات کششی که در ادامه خواهد آمد بنمایید.