نمایش مقالات دسته تمرینات درمانی پایین تنه بازگشت به دسته اصلی


12 تمرین مفید برای سالمندان

12 تمرین درمانی مفید برای سالمندان برای تقویت عضلات پایین تنه ( ران و ساق و مچ پا )


کشش عضلات پشت ران (Hamstring)

خشکی و کوتاهی عضلات پشت ران (Hamstring) یکی از علل شایع درد پشت زانو و درد کمر می باشد. آسیب وکشیدگی همسترینگ در بین ورزشکاران بخصوص فوتبالیست ها نیز معمولاً در اثر خشکی این عضلات ایجاد میشود. یکی از راه های ساده برای کشش همسترینگ مطابق شکل زیر است:


تمرینات درمانی مفصل ران (Hip)

تمرینات درمانی مفصل ران باید برای 4 تا 6 هفته ادامه پیدا کند، مگر اینکه فیزیوتراپیست یا پزشک شما طول زمانی دیگری را مورد نظر داشته باشد. البته بعد از دوره درمانی این تمرینات میتوانند مادام العمر برای حفظ سلامت ران و مفاصل ران شما ادامه پیدا کند. انجام این تمرینات برای دو تا سه روز در هفته قدرت و دامنه حرکتی ران و مفاصل ران شما را تامین خواهد نمود.


تمرینات درمانی زانو

تمرینات درمانی زانو به صورت پیش فرض 4 تا 6 هفته به طول می انجامد. مگر اینکه فیزیوتراپیست یا پزشک معالج نظر دیگری داشته باشد. البته این تمرینات در بلند مدت برای حفظ سلامت زانو توصیه میشود. در شروع برنامه 5 تا 10 دقیقه گرم کردن همانند پیاده روی یا دوچرخه ثابت توصیه میشود. هیچگاه درد را نادیده نگیرید. در طول تمرینات نباید احساس درد ایجاد شود. نحوه درست انجام تمرینات را حتما با فیزیوتراپیست یا دکتر خود کنترل نمایید.