• نویسنده : ایران فیزیو
  • دسته : پیشگیری و سلامت فیزیکی
  • تاریخ انتشار : 1396/02/23

مصاحبه شبکه خبر با دکتر محسنی درباره انحراف ستون مهره ها در دانش آموزان

مصاحبه شبکه خبر با دکتر محسنی درباره انحراف ستون مهره ها در دانش آموزان، علل و راه های پیشگیری از آن