• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : تمرینات عضلات مرکزی بدن
  • تاریخ انتشار : 1395/11/09

حرکت عضلات پشت و شکم (Bird Dog)

این حرکت به حفظ تعادل و قدرت عضلات شکم و ستون فقرات ناحیه شکم کمک می کند. در حرکات روزمره نیاز به ثبات ستون فقرات در حین فعالیت دارید، در حقیقت باید احساس بافته شدن دنده هایتان به شما دست دهد.

  

·         مطابق شکل یک دست خود را مستقیم به سمت جلو در ارتفاع شانه و همراستا با بدن خود دراز نمایید، تا در حالت تعادل قرار گیرید. سپس به آرامی پای مخالف خود را بالا آورده و از مفصل ران به حالت کشیده امتداد دهید.
·         عضلات باسن و ران خود را سفت کرده و برای 15 ثانیه در این حالت بمانید.
·         به آرامی به حالت اولیه بازگشته و حرکت را با دست و پای مخالف تکرار نمایید. کل حرکت را 5 بار تکرار نمایید.
در طی تمرین عضلات شکم خود را سفت کرده و پشت خود را صاف نگاه دارید.