• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : مباحث عام در فیزیوتراپی
  • تاریخ انتشار : 1395/11/08

چرخش لگن به جلو

چرا دچار چرخش لگن به جلو می شویم؟
*در هنگام ایستادن خم نمودن جزئی زانو شرایط ایده آل برای لگن را فراهم می آورد اما از آنجا که در صورت ایستادن طولانی مدت در این حالت عضلات ران و سایر عضلات درگیر خسته می شوند،  با راست نمودن زانو و انتقال فشار بر مفاصل، عضلات فشار کمتری را تحمل می کنند. بنابراین بجای استقرار در وضعیت مناسب بیومکانیک اشخاص بر روی مفاصل زانو و ران می ایستند. این امر باعث چرخش لگن به جلو شده و در روند باعث شکل گیری عضلات مرتبط برای حفظ وضعیت جدید لگن می شود.
*در حالت نشسته نیز اغلب ما برای کار کردن در قسمت جلوی صندلی می نشینیم اما این وضعیت نیز با چرخش به جلو لگن و در نتیجه افزایش منحنی کمر همراه است. متاسفانه این امر باعث انطباق عضلات مرتبط در طول زمان می شود.
*بارداری در خانم ها نیز می تواند این مشکل را بدلیل وزن جنین ایجاد نماید.


برخی آسیب های ناشی از چرخش قدامی لگن:
1    کمر درد
2    کشش عضلات پشت ران
3    مشکلات زانو
تمرینات درمانی:
⦁    تمرینات تقویتی عضلات پشت ران و عضلات شکم
⦁    تمرینات کششی عضلات فلکسور ران و عضلات ارکتور اسپاین

مشاهده چند تمرین مفید برای چرخش قدامی لگن