• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : مقالات عمومی
  • تاریخ انتشار : 1395/11/01

شانه ماوس (Mouse Shoulder)

شانه ماوس واژه ای است که برای توصیف مجموعه ای از علائم گردن و شانه در افرادی که از کامپیوتر برای پریودهای طولانی استفاده می کنند، بکار می رود.
این وضعیت با درد در یک طرف گردن که به شانه کشیده می شود ظاهر میشود. درد گاهی به عنوان سوزش یا تیر کشیدگی عمقی توصیف می شود و در اثر کار طولانی مدت با ماوس ایجاد می شود. هر چند ایجاد این مشکل ممکن است هفته ها یا ماهها طول بکشد اما بعد از ایجاد حتی با کمتر از یک ساعت کار با ماوس ظاهر می شود.
شانه و تیغه شانه بوسیله عضلاتی که به ستون فقرات، قفسه سینه، گردن و قاعده جمجمه وارد می شوند، به بدن وصل شده است. استفاده از ماوس با دست دور از بدن باعث می شود این عضلات وزن دست کشیده شده را تحمل کنند. حفظ این حالت برای چندین ساعت می تواند در طول زمان باعث درد و ضعف در عضلات شود.
از طرف دیگر استفاده از ماوس های رایج باعث پیچش 90 درجه ای دست از حالت طبیعی اش می شود.
با توجه به این مشکلات نسل جدیدی از ماوس های ارگونومیک طراحی شدند تا از میزان آسیب مچ دست، گردن و شانه بکاهند.

 Vertical Mouse       

 Handshoe Mouse