• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : مباحث عام در فیزیوتراپی
  • تاریخ انتشار : 1395/10/28

تنظیم ارگونومیک میز کامپیوتر

برای دستیابی به میز کار ارگونومیک نکات بسیاری وجود دارد ، اما از آنجا که پیاده سازی تمام این توصیه ها شاید برای اکثر ما دشوار باشد، تنها به ذکر مهمترین نکات اکتفا می نماییم.


قدم اول: صفحه کلید و ماوس شما باید 2.5 تا 5 سانتیمتر از ران شما بالاتر باشند. برای اجرای این شرط بهترین کار استفاده از سینی قابل تنظیم صفحه کلید است. در ضمن سعی کنید از صفحه کلید بدون بحش عددی استفاده نمایید. آرنج ها در کنار بدن بوده و زاویه 90 یا کمتر پیدا کنند. بهتر است کیبورد شیب منفی داشته باشد، تا با زاویه ران شما همسو شود. هیچگاه از پایه بالا بر زیر کیبورد استفاده نکنید. ترجیحاً از ماوس هم ارتفاع کیبورد استفاده کنید.

    

قدم دوم: بهترین فاصله بین چشمان و مانیتور را بیابید: مانیتور را به عقب برده و دستان خود را به حالت کشیده نگاه دارید، نوک انگشتان شما مکان مانیتور را نشان میدهند.


  

قدم سوم: هنگام نشستن باید پشت زانوی شما به اندازه یک مشت از صندلی فاصله داشته باشد. پاهای شما باید روی زمین باشند. ارتفاع ران کمی از لگن پایین تر باشد. اگر قد شما کوتاه است از یک زیرپایی استفاده نمایید. اگر بلندتر هستید باید ارتفاع صندلی خود را تنطیم نمایید.


     

آخر اینکه مهمترین نکته حرکت است. حداقل یکبار در هر ساعت از جای خود برخیزید.