• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : مباحث عام در فیزیوتراپی
  • تاریخ انتشار : 1395/10/26

تنظیمات مناسب دوچرخه

قبل از استفاده از دوچرخه باید از تنظیم آن برای شکل و ابعاد بدن خود اطمینان حاصل نمایید تا فشار بر بدن و ایجاد آسیب در حین دوچرخه سواری حداقل شود.

آسیب های رایج در دوچرخه سواری

زانو، کمر، پشت و گردن در اثر تنظیم نامناسب دوچرخه بیشتر در معرض آسیب هایی از این قبیل می باشند:

  • درگیری ناحیه بالای زانو و قسمت بیرونی ران
  • تاندونیت عضلات چهارسر و کشکک
  • بیرون زدگی دیسک کمر، پشت و یا گردن
  • سردرد و ...

آسیب های دیگر ممکن است در اثر تصادم و یا افتادن از دوچرخه حادث شوند، نظیر:

  • شکستگی استخوان ترقوه، بازو
  • رگ به رگ شدن مچ
  • در رفتگی شانه و ...

تنظیم دوچرخه می تواند در افزایش تعادل و کاهش خطر تصادم و افتادن مفید باشد.

ارتفاع زین

ارتفاع زین نباید خیلی کوتاه باشد، زیرا دراین حالت فشار زیادی بر زانوها (مخصوصاً کشکک) وارد می نماید. زین باید طوری تنظیم شود که زاویه خم زانو در بخش پایین حرکت پدال تقریباً 15 تا 25 درجه باشد.
در موقعیت بالایی پدال، زانو باید تقریباً 110 تا 115 درجه خم شده باشد.

موقعیت زین

موقعیت زین نباید خیلی به سمت جلو باشد. در حرکت رو به پایین پدال، زانو باید بصورت عمودی در یک راستا با پدال باشد.
اگر زین خیلی جلو باشد زانو خیلی جلوتر از مچ قرار گرفته و این فشار زیادی بر کشکک زانو وارد می نماید.

زاویه نشستن

مطمئن شوید که زاویه نشستن شما راحت است. سطح بالای صندلی باید با سطح زمین موازی باشد. می توانید از یک تراز برای اطمینان از زاویه صحیح زین استفاده نمایید.

وضعیت طولی

اطمینان حاصل کنید که میله فرمان خیلی دور یا خیلی نزدیک به زین و در ارتفاع نامناسب نمی باشد. اگر خیلی نزدیک باشد ستون مهره ها را در یک وضعیت خم نگاه خواهد داشت و فشار بیشتری بر کمر، پشت و گردن وارد می نماید. اگر میله فرمان خیلی دور از زین باشد هم کشیدگی عضلات شانه و گردن را افزایش داده و منجر به درد گردن، سر و تنش شانه می شود. عضلات شانه باید در حالت آزاد باشند و آرنج باید فقط کمی خم باشد.
شاید در ابتدا رعایت تمام این موارد کمی دشوار بنظر برسد اما از آنجا که برای هر فرد و هر دوچرخه کافیست یکبار این تنظیمات انجام شود، تا از آسیب های مکرر پیشگیری شود، آنگاه ارزش این اقدام آشکار می شود.