• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : مباحث عام در فیزیوتراپی
  • تاریخ انتشار : 1395/10/24

انتخاب کفش مناسب

بسیاری از آسیب های جدی پا ناشی از کفش نامناسب هستند. آسیب هایی از قبیل: پینه، میخچه، التهاب کف پا، شکستگی ناشی از فشار، درد جلوی ساق پا، التهاب تاندون آشیل، گرفتگی عضلات کناری ران و درد کشکک زانو
در انتخاب کفش بهتر است به موارد زیر توجه شود:
1-      شکل کف پا
2-      کاربرد کفش
3-      کیفیت، ابعاد و نوع جنس کفش
- شکل کف پا:
کف پای افراد به سه نوع عمده تقسیم می شود:

  • طبیعی
  • کف پای صاف (Pronator)
  • قوس زیاد (Supinator)

بهترین راه برای تشخیص نوع پا استفاده از تشخیص پزشک یا فیزیوتراپیست است، اما یک راه ساده اینست که با پای مرطوب بر یک سطح خشک قدم گذاشته و اثر به جای مانده را با الگو های صفحه قبل مقایسه نمایید و شباهت آنرا با اثر پای خود پیدا کنید.
در کف پای معمولی کفه کفش باید بتواند راحتی و ثبات را فراهم آورد.
برای کف پای تخت کفش باید کنترل حرکت و ثبات  را به کمک کفه میانی سخت و قوس مناسب فراهم آورد، هدف این کفش کاهش آرام شکل تخت کف پا است.
برای کف پای با قوس زیاد، یک کفش راحت با کفه ضخیم مناسب است، این کفش باید به صاف تر شدن کف به کمک نماید. کفش با کنترل حرکت و ثبات مناسب این افراد نیست.
 - کاربرد کفش
کفش کاربردهای متفاوتی دارد: کفش برای پیاده روی، کفش برای ورزش، کفش زمستانی، کفش تابستانی، کفش رسمی و ...

- کیفیت، ابعاد و جنس کفش
جنس رویه کفش و زیر کفش و کفی مورد استفاده به تناسب فصل و نوع کاربرد باید بدرستی انتخاب شود. در این مورد فاکتورهایی مانند دوام پوشش، تهویه، نرمی، وزن، ارتفاع مناسب پاشنه، مقاومت در برابر آب و نظایر آن باید مد نظر باشند. سایز یا اندازه مناسب و توجه به میزان ورم پا در هنگام خرید و تفاوت احتمالی اندازه دو پا با یکدیگر هم از موارد حائز اهمیت می باشند.

 در نهایت اینکه تاثیر مخرب کفش نامناسب آنقدر زیاد است که اگر به هر دلیل در انتخاب خویش دچار اشتباه شدیم بهتر است از آن کفش صرفنظر کنیم تا سلامت پای خود!