• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : اخبار فیزیوتراپی
  • تاریخ انتشار : 1395/10/23

آیا میدانستید؟

 

  • تنها در امریکا سالانه 70 میلیون مراجعه به پزشکان ناشی از اختلالات اسکلتی – عضلانی گزارش شده است.
  • موسسه پزشکی امریکا برآورد کرده بار مالی تحمیل شده ناشی از ناهنجاریهای اسکلتی عضلانی شامل هزینه های پزشکی، دستمزدهای جبران شده و کاهش تولید سالانه بین 45 تا 54 بیلیون دلار می باشد.
  • آمار اداره کار امریکا تنها در یک سال 26784 مورد درگیری عصب مچ دست (Carpal Tunnel Syndrome) و 372683 مورد آسیب کمر که همگی منجر به ترک کار موقت شده اند، گزارش کرده است.
  • هزینه  ناشی از آرتروز نیز در طی یک سال 128 بیلیون دلار شامل 81 بیلیون دلار هزینه مستقیم و 47 بیلیون دلار هزینه غیر مستقیم بوده است.
  • آسیب های اسکلتی عضلانی نظیر خشکی گردن و کمر درد در سنگاپور تنها در یک سال بر اساس گزارش شورای ایمنی و سلامت محیط کار سنگاپور 3.5 میلیارد دلار خسارت به بار آورده است.