• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : تمرینات درمانی پایین تنه
  • تاریخ انتشار : 1395/10/21

کشش عضلات پشت ران (Hamstring)

خشکی و کوتاهی عضلات پشت ران (Hamstring) یکی از علل شایع درد پشت زانو و درد کمر می باشد. آسیب وکشیدگی همسترینگ در بین ورزشکاران بخصوص فوتبالیست ها نیز معمولاً در اثر خشکی این عضلات ایجاد میشود.
یکی از راه های ساده برای کشش همسترینگ مطابق شکل زیر است:


به پشت روی زمین خوابیده و باسن خود را نزدیک درگاه در یا دیوار قرار دهید. یک پا را کشیده در امتداد بدن و پای دیگر را بلند کرده و بر روی دیوار قرار دهید. در این حالت باید کشش را در عضلات پشت ران خود حس کنید. این وضعیت را 20 تا 30 ثانیه حفظ نمایید و سپس برای پای دیگر تکرار نمایید.