• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : پیشگیری و سلامت فیزیکی
  • تاریخ انتشار : 1395/10/16

روش بلند کردن اجسام سنگین

اگر قصد تمیزکاری دارید به نکات زیر برای بلند کردن اجسام توجه نمایید:


1    گرم کردن و برنامه ریزی قبل از بلند کردن: برای ایجاد گردش خون و آماده کردن مفاصل، حرکت اسکات، حرکت تعادلی پا و چرخش دست را انجام دهید. مسیر جابجایی را مرور نمایید، دو بار فکر کنید و یکبار بلند کنید. مطمئن باشید سطح لغزنده یا ناهموار نباشد.
2    با پاهای خود بلند کنید نه با کمر: تا آنجا که ممکن است به جسم برای بلند کردن نزدیک شوید. چهار شانه بایستید و از زانو خم شوید(نه از کمر) طوریکه شما از پاها و عضلات مرکزی بدن به جای کمر برای بلند کردن استفاده نمایید. اگر جسم مورد نظر بزرگ و سنگین است از کمک دیگری یا از چرخ استفاده نمایید.
3    کفش مناسب بپوشید: وقتی قصد بلند کردن اجسام را دارید از کفش خوب با پاشنه کوتاه استفاده نمایید، از صندل،  پاشنه بلند و یا لاانگشتی استفاده نکنید. هنگامیکه جسم را بلند کردید، نچرخید بلکه با حرکت پا به موقعیت جدید بروید.
4    وزن را کنترل کنید نگذارید او شما را کنترل نماید: اگر بیش از یک چیز را بلند کرده اید تعادل وزنی را بین دو دست فراهم نمایید، سنگینی را بر روی یک دست نیاندازید. پاهایتان را بر زمین در پایین مرکز ثقل خویش قرار دهید.