• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : مباحث عام در فیزیوتراپی
  • تاریخ انتشار : 1395/09/30

درمان درد های مزمن

دردهای مزمن اسکلتی- عضلانی میلیونها نفر را تحت تاثیر خود قرار داده و به یک مشکل اپیدمیک تبدیل شده است.

تاکنون روش های رایج درمانی به یک راهکار موثر منجر نشده است. درمانهای دارویی نه تنها کمکی به درمان این مشکل فراگیر نکرده، بلکه با توجه به عوارض جانبی و هزینه های میلیاردی به بدتر شدن وضعیت منجر شده است. اغلب درمانهای رایج برای دردهای مزمن تنها قادر به کنترل علائم درد بوده و از آنجا که معمولاً منبع درد آشکار نیست، شاهد بازگشت دوباره درد هستیم.

اما بنابر نظر برخی محققین درمان دردهای مزمن:

"کلید از بین بردن دردهای مزمن در پاهای شماست"

یک مسیر عصبی – مکانیکی که کف پای فرد را به مغز وی مرتبط می سازد وجود دارد. این مسیر برای ارسال اطلاعات به مغز به کار میرود. این اطلاعات موقعیت بدن نسبت به محیط اطرافش را به مغز انتقال می دهد. این بخشی از یک سیستم است که ما به آن حس عمقی (proprioception) می گوییم.

دو ساختار متفاوت برای پا در بدو تولد وجود دارد که میتوانند پا را وادار به حرکت غیر طبیعی در حین راه رفتن بنماید. این پیچش در پا هنگام راه رفتن اطلاعات تحریف شده به مغز می رساند. بر اساس این اطلاعات تحریف شده مغز، در موقعیت بدن تغییراتی بوجود می آورد که منجر به وضعیت ایستایی بد (bad posture) می شود. این وضعیت ایستایی بد در بدن به شکل های متفاوتی بروز می نماید: شانۀ گِرد، عدم قرار گرفتن سر در امتداد ستون مهره ها (سر خمیده به جلو) و امثال آن. این وضعیت بد باعث افزایش فشار و کشش بر مفاصل و عضلات شده و در طول زمان منجر به التهاب و درد می شود. بنابراین کلید بازگشت به سلامتی و از بین بردن دردهای مزمن، اصلاح اطلاعات تحریف شده تولیدی توسط پای پیچیده است. این کار با قرار دادن محرک هایی در زیر پا انجام میشود. این محرک ها پیامی به مغز می فرستند که وضعیت ایستایی بدن را بهبود می بخشد. با بهبود وضعیت ایستایی بدن فشار و کشش بر بدن به نحو قابل توجهی کاهش می یابد و این منجر به تخفیف درد خواهد شد.