• نویسنده : داریوش پورمند
  • دسته : نتایج درمان های فیزیوتراپی
  • تاریخ انتشار : 1395/08/18

آیا دچار درد مزمن هستید؟

pain 4

درد می تواند یک علامت هشدار دهنده باشد که یک چیری درست عمل نمی کند. همانند زمانی که مچ پای شما پیچ می خورد، یا وقتی که کمر شما پس از پارو کردن برف صدمه می بیند. دردهای اسکلتی - عضلانی شامل درد گردن، مفاصل، اندام های بدن، کمر، استخوان و دردهای گسترده مزمن می باشند.

درد مزمن (chronic pain) چیست؟ 

درد مزمن دردی است که برای مدت طولانی همچنان ادامه دارد، و گاهی تشخیص یا درمان آن نیز می تواند دشوار باشد. در صورت استمرار درد، فیزیوتراپیست ها آمادگی دارند تا با یک رویکرد جامع به مدیریت درد شما بپردازند.

 درد حاد ( acute pain ) چیست؟

 درد حاد یک درد موقت است که ناشی از آسیب می باشد. برنامه درمانی شما برای درد حاد می تواند شامل درمانهای دستی (manual therapy)،  کشش (assisted stretching)، اواتراسوند (ultrasound)، سوزن خشک (dry needling)، طب سوزنی (acupuncture) و لیزر درمانی، در کنار سایر روشها باشد. حرکات تمرینی برای اغلب دردهای اسکلتی عضلانی مفید می باشند، اما تمام تمرینات به یک اندازه اثربخش نیستند.

 pain 3

 

مدیریت و کنترل دردهای مزمن:

به گزارش انجمن دردهای مزمن کانادا، بیش از 18% از کانادایی ها از دردهای مزمن شدید رنج می برند، البته بیشتر تحقیقات حاکی از این است که این آمار شامل موارد تحت درمان می باشد. ارزیابی و درمان توسط یک فیزیوتراپیست ماهر در مدیریت دردهای مزمن می تواند مفید باشد. فیزیوتراپیست می تواند به شما در شناخت دردتان و ارائه استراتژی های خود کنترلی درد و تکتیک های کاهش درد یاری برساند. وی همراه با شما می تواند در جهت توسعه یک برنامه بازیابی با اهداف کاهش درد، بهبود عملکرد، و بالا بردن کیفیت و رضایت از زندگی برایتان اقدام نماید.

برنامه درمانی شما باید شامل بخش آموزشی گسترده و دستورالعمل های تنفسی، تکنیک های آگاهی بخشی از بدن و آرامش دهنده باشد. تمرینات درمانی بخش اساسی از درمان را شامل می شوند. این تمرینات باعث برگشت شما به الگوهای حرکتی طبیعی و راحت تر می شوند. فیزیوتراپیست همچنین می تواند به شما در شناخت عوامل آغاز درد و مدیریت این عوامل، یاری برساند. درمانهای عملی یک بخش مهم از برنامه توانبخشی شما بوده و به شما اجازه می دهد تمرینات فیزیکی را با سهولت بیشتر و درد کمتر انجام دهید.

تحقیقات نشان می دهد بیمارانی که دردشان توسط تیم مراقبتهای بهداشتی بین رشته ای مدیریت می شود، از مرایای کاهش قابل ملاحظه درد برخوردار خواهند شد. رویکرد همکاری بین رشته ای در مدیریت دردهای مزمن باعث کاهش 14% تا 60% دردهای مزمن و یا 20% تا 30% کاهش درد به طور متوسط می شود. همکاری بین رشته ای همچنین تحرک و فعالیت فیزیکی را بطور متوسط 65% افزایش دهد. در حالیکه روشهای درمانی سنتی حاکی از 35% افزایش تحرک و فعالیت فیزیکی بوده است.

pain1 

مدیریت و کنترل دردهای حاد:

درمان برای تسکین دردهای حاد در مواردی نظیر درد گردن، کمر درد، آرتروز، آرتریت روماتوئید (rheumatoid arthritis)، پیچ خوردگی و کشیدگی عضلات و رباط ها و خیلی موارد دیگر، بسیار موثر است. تحقیقات نشان می دهد کاهش درد در مراحل اولیه آسیب در افزایش سرعت بهبود موثر است. درد های مهار نشده در عمل میتواند باعث تداخل در فرآیند بهبود شده و مسائل پیچیده تری بوجود آورد.

فیزیوتراپیست در این بین علاوه بر هدایت شما در روند بازسازی قادر است به شما در اجتناب از آسیب مجدد یاری رساند. این امر شانس تجربه مجدد درد مشابه را حداقل خواهد نمود. 

pain 2

 

___________________________________________________________________________________

برگرفته از منابع انجمن فیزیوتراپی کانادا

 لازم به توضیح است که محتویات این پست به عنوان یک سرویس عمومی تنظیم شده و

 جایگزینی برای توصیه های پزشکی، تشخیصی و درمانی محسوب نمی شود

___________________________________________________________________________________